Разстояния до близките градове:
гр.Гурково – 16,4 км.;
гр.Казанлък – 52 км.;
гр.ВеликоТърново – 55 км;
гр.Сливен – 66 км;
гр.Стара Загора – 62 км.;

 

Село Лява река се намира в Стара Планина.
Кметско наместничество с център с. Пчелиново включва населените места Пчелиново, Злати рът и Лява река. Първите две са разположени по протежение на „Прохода на републиката“ в разстояние на 7 километра. Село Лява река е „отклонено’ на 3 км от главния път на Прохода, разположено от двете страни на малката едноименна река. Самото село е разположено по течението на реката, идваща от планината – река Лява река, откъдето идва името на селото.
Закътано е в изключително живописна местност и е обградено от север и от юг с планински склонове, покрити с широколистна и иглолистна растителност. Средната надморска височина  е над 650м. Заселени в мрачните години на турското робство когато изплашеното българско население е търсило спасение в дълбоките планински усои.
Около 1370г. Казанлъшката долина пада под турско робство именно тогава се смята че бежанци от долината са заселили тези трудно достъпни части на планината. По разкази на стари хора първите заселници са се заселили в Горна махала, Юрта и Старо село. От махалите Петровци,Ралевци, който са в землищата на селата Сливито, Дъскарито, Бънзарито са дошли и първите заселници в с.Лява река. Селища в прохода получават нов живот след построяването на „Прохода на републиката“ от бригадирите през 1946-1947 година.
В последните години и особено след реконструкцията на “Прохода на републиката” с. Лява река се оформя като привлекателно място за отдих и екотуризъм. Населението на селото е 20 души, като основното негово занятие е дърводобива. Далеч от шумно рекламираните дестинации за селски туризъм. Тук ще намерите това, което с глобализацията безвъзвратно изчезва – духът на българското село, селото от разказите на Елин Пелин и от нашето детство.